Multilotto

Omställning efter spelreform

Om drygt två veckor kommer monopolet på spelmarknaden att gå i graven. Då kommer en ny lag att börjat gälla för alla spelverksamheter och spelmarknaden kommer att gå in i en ny tid. I dagsläget är det egentligen förbjudet för andra spelbolag än de som drivs av den svenska staten att finnas på marknaden, men tack vare EU-lagarna har utländska spelföretag ändå kunnat vara aktiva i Sverige, fast från andra länder. De nya lagarna ämnar göra marknaden mer säker, kontrollerad och därmed också mer hållbar.


» Delta i världens största lotterier med Mulitlotto


Nytt system
Med den nya lagen kommer internationella bolag att få erbjuda sina speltjänster, men endast som de får en godkänd licens. Inget spelbolag kommer att få vara verksamt i Sverige utan en licens – var sig det är statligt eller inte. Det gäller oavsett vilken typ av spel man erbjuder. Licenserna kommer att beviljas av en ny institution som kommer att heta Spelinspektionen. Det är den som kommer att granska marknaden och se till att alla regler och krav följs. Licenserna som är tillgängliga för privata aktörer att ansöka om gäller vadhållning, casinospel, bingo och keno. Det sistnämnda är Sveriges populäraste nummerspel och påminner om en blandning mellan bingo och lotto.


Nya krav
Det kommer att ställas höga krav på de som vill erbjuda spel av olika slag. Dels måste det finnas ett högt konsumentskydd, det ska råda hög säkerhet på spelen och spelbolagen beläggs med ett omsorgskrav. Det innebär att de måste sätta spelarna i det första rummet och se till att deras säkerhet är garanterad. Detta kommer att ske på olika sätt, bland annat genom att spelarna ska kunna stänga av sig från allt spelande, de måste registrera sig samt allt spelandet och att de kontinuerligt måste uppge hur mycket de ska spela för.


Skatt och reklamkrav
Nytt kommer också vara att spelbolagen måste betala skatt. De kommer att behöva betala en vinstskatt på 18 procent, vilket de inte har behövt göra tidigare och det har gett upphov till viss kritik från de mindre spelbolagen. Samtidigt ska all reklam och marknadsföring ske med måttfullhet. Det innebär att reklamen inte kommer att visas i samma utsträckning som i dag. Samma sak gäller för bonusar och andra erbjudanden, som istället kommer att delas ut vid enstaka tillfällen. Det kommer även att ställas höga tekniska krav och krav på en säker hantering av personuppgifter.


En omställning
Det är utan tvekan en omställning för både spelare och spelbolag som väntar. Minst omställningar är det för spelarna, även om det är dem som får mest fördelar. Redan nu har ett tjugotal spelbolag fått sina licenser och fler väntas följa under slutet och början av året. Man räknar med att det kommer att ta hela nästa år innan marknaden stabiliserar sig och man ser resultatet. Målet är att 90 procent av marknaden ska ske genom övervakade kanaler, vilket det gör i andra europeiska länder som använder sig av liknande licenssystem.

Multilotto